Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.

Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.

„Когато искам да ги сменя, не ми дават нищо, освен оборотна ведомост.“

Ще представим на вниманието ви един на пръв поглед дребен и конкретен случай от бизнес медиацията. В действителност той е нерядко срещан, а опитите за разрешаването му отнемат много време и нерви, като невинаги се достига до желания резултат.

Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.Както знаете професионалното и прецизно счетоводство е от ключово значение за всяка една фирма – както за осъществяване на съответствие на дейността и документацията й със законовите изисквания, така и за навременното получаване на оперативна и периодична информация от управляващия екип. Все повече съвременни компании, независимо дали са малки, средни или големи, използват услугите на счетоводна къща. Ползите от счетоводните къщи са безспорни – намаляват се общите разходи, а на разположение е опитен и квалифициран персонал.

Понякога, обаче, дори след дългогодишна съвместна работа се налага раздяла на компанията с обслужващото я счетоводно предприятие. От съществено значение за приемащия счетоводен екип е своевременното получаване на целия архив – както изготвените периодични отчети, така и хронологичните записвания и аналитични справки. Обикновено страните се разделят в партньорски дух и фирмата получава всичко необходимо от счетоводната къща, но понякога съвсем не става така. Ето какво споделят някои ръководители на компании и приемащи счетоводители:

„Когато искам да ги сменя, не ми дават нищо, освен оборотна ведомост.“

„Как може фирмата ни да получи информация какво е осчетоводявано през годината?“

„Отказана ни е всякаква хронологична информация, както и аналитични и синтетични записи.“

„Имам и други фирми да приключвам, не ме занимавай с глупости.“

„Като видят кой звъни и не вдигат телефона. Ако пък вдигнат, почват да крещят и с тях не може да се води разговор.“

До подобна ситуация може да се стигне по различни причини – неизчистени финансови взаимоотношения, емоционални натрупвания или някакво недоразумение. Общото е, че липсва нормална комуникация между разделящите се Възложител и Изпълнител и работата на приемащия счетоводител е силно затруднена, дори понякога се оказва невъзможна. За излизане от тази задънена улица дори понякога фирмата възлага на новия счетоводител да преосчетоводи последните години, за да стигне до надеждни данни за текущата година. Излишен къртовски труд, за който компанията ще плати отново, при това немалка сума.

От която и страна на конфликта да се намирате, е добре да го разрешите и да се разделите като уважавани бизнес партньори.

Ето няколко полезни стъпки:

 1. Формулирайте ясно към какво се стремите, какво искате да постигнете.
 2. Поставете се на мястото на другата страна, помислете на какво може да се дължи тяхната позиция и подгответе стратегия за преговори.
 3. Отърсете се от емоциите и избягвайте каквито и да било нападки, особено лични такива, когато комуникирате с другата страна. Ако опитите за разговор са неуспешни, изпратете email, факс или писмо. Нека той изразява уважение и вашата готовност да се договорите.
 4. Слушайте и четете внимателно информацията, която ви дава другата страна.
 5. Бъдете гъвкави и отворени към различни решения.

Ако нямате напредък в комуникацията, можете да се обърнете за съдействие към нас като независими медиатори.

Как се решава този проблем с медиация?

Както знаете, медиацията е чудесен способ за разрешаване на спорове във вид на асистирано договаряне. Медиаторът

 • Подпомага преговорите;
 • Сваля напрежението;
 • Съдейства за възстановяване на ефективната комуникация;
 • Подпомага решаването на спора като независима страна.

Защо медиацията е подходяща за разрешаване на този и други бизнес-спорове?

 • Предоставя оптимално съотношение между разходи и време за решаване на спора, от една страна и постигнат резултат, от друга;
 • Преодолява образувалата се пропаст в общуването между страните и дава възможност за конструктивен диалог, в който страните сами да изберат изхода от спора;
 • Гарантира поверителност ;
 • Оставя отворена врата за бъдещо сътрудничество.

Дори и да имате колебание дали вашият спор е подходящ за медиация, потърсете ни и ще обсъдим конкретния случай. Ако медиацията не е удачен вариант или по друга причина не се стигне до нея, ние можем да излезем от ролята си на медиатори и да ви консултираме как да се договорите. На сайта ни https://mediatori-bg.com/ ще намерите цените на услугите, както и подробна информация за квалификацията и опита на всеки от нашите медиатори и лесно ще можете да изберете с кого да работите.

Автори:

Медиация на работното място

Медиация на работното място

Медиация на работното място

Всеки успешен бизнес е постигнат с усилията на добре работещ и сплотен екип. Понякога, обаче, хармонията на работното място се разрушава бързо и неочаквано от конфликти на личностна основа, от неизгладени работни процеси и др. Ако се правите, че не забелязвате проблема, той няма да се реши сам. Може да опитате да го решите сами, но, ако служителите Ви не искат да споделят всичко насъбрано, само привидно ще потушите конфликта и той ще продължи да тлее, докато избухне отново, при това по-изпепеляващо.

При трудови конфликти най-подходящата помощ ще получите от независим Медиатор. Ние, Медиатори-БГ, ще достигнем до истинските причини и ще помогнем както да разрешите проблема, така и да заздравите отношенията в ръководения от Вас колектив.

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Сертифициран медиатор към Министерството на правосъдиетоhttps://mediation.mjs.bg/Register/Mediators/Details/

Бакалавър по икономика, специалност Администрация и управление.

15 години работя с хора в сферата на туризма – администратор в хотел и екскурзовод на англоезични туристи. Натрупах полезен опит в организиране и планиране на събития, отчетност на дейността, разрешаване на конфликти.

Срещите с хора от различните краища на света ме обогатиха интелектуално и духовно.


Свържете се с мен:

Или изпратете директно запитване:

  Евелина Костадинова

  Евелина Костадинова

  Евелина Костадинова

  Евелина КостадиноваЕвелина Костадинова

  Адвокат, медиатор

  Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

  Квалифициран медиатор към International Mediation Institute по системата IMI Qualified Mediator.

  Завършила съм висшето си образование в „УНСС” гр. София, юридически факултет, образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Право”, с професионална квалификация „Юрист”.

  Над 20 години адвокатска практика към Адвокатска колегия Пловдив.

  Специалист с опит в разрешаването на съдебни и извънсъдебни спорове, имотни и семейни спорове, прекратяване на брака, упражняване на родителски права, издръжка на непълнолетни деца, лични отношения между родители и деца, ползването на семейното жилище, както и спорове по гражданско, търговско, облигационно, административно и наказателно право.

  Дългогодишен опит във воденето на преговори и постигането на споразумения в различни области на правото, консултации и процесуално представителство по бракоразводни, граждански, търговски, административни и наказателни дела, сделки с недвижими имоти, делба на имущество.

  Осъществяваните от мен услуги са основани на принципите на високо качество, дългогодишен професионален опит, отговорност, точност и прецизност в работата и отношенията с хората. В работата си държа на качества като коректност, лоялност, уважение, конфиденциалност и безпристрастност, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

  Моето призвание е да бъда полезна на хората и да създавам благоприятни условия за свободно общуване на страните, с цел подобряване или запазване отношенията между тях и постигане бързо и ефикасно на оптимални резултати и споразумения. Главната ми задача е да изслушвам внимателно страните и да ги подпомагам за взимането на най-доброто решение в конкретната ситуация.

  Владея английски и руски език.


  Свържете се с мен:

  • Email: e.kostadinova@mediatori-bg.com
  • Телефон: 0988 96 44 55
  • гр. Пловдив, п.к.4000, ул.“Фредерик Жолио Кюри „18, ет.1, офис 5

  Или изпратете директно запитване:

   Емилия Тонева

   Емилия Тонева

   Емилия Тонева

   Емилия ТоневаЕмилия Тонева

   Сертифициран медиатор, вписан под номер 20201015002 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България.

   Квалифициран медиатор по системата на IMI Qualified Mediator.

   Допълнителна специализация по Бизнес медиация

   Дипломирана в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Магистър по право с повече от 25 години практически опит в тази сфера.

   Професионалният ми път включва осем години адвокатска практика към Софийския адвокатски съвет и натрупан опит в областта на семейното, вещното, търговското и гражданското право, както и в процесуалното представителство пред съд. Това беше последвано от работа в различни финансови институции, осъществяващи дейност в областта на здравното осигуряване и застраховането. Притежавам дългогодишен опит в ликвидирането на щети и изплащане на застрахователни обезщетения.
   През последните няколко години се занимавам основно със защитата на личните данни на физическите лица, като обслужвам дружества от различни сфери на икономиката, с цел хармонизация на дейността им с изискванията на Общия регламент за защита на данните /GDPR/ и защита правата на субектите на данни.

   Интересувам се от енергийна психология, сертифициран практик към Академията на Великобритания „EFT & Reimprinting Matrix“ по ТЕС, ниво 1 и 2. Определям се като широко скроен човек, приемам света в неговото многообразие, ценя досега до чужди култури и традиции.
   Ползвам италиански език.

   Силни качества: емпатия, отдаденост на това, което правя и желание да съм в полза на хората.

   Моята мисия: Да подпомогна всеки един човек да осъзнае, разбере и приеме своя интерес, след което да открие най-добрия за него начин да го задоволи.


   Свържете се с мен:

   • Email: etoneva@mediatori-bg.com
   • GSM, Viber, WhatsApp: +359 888 252 106
   • Skype: etoneva
   • гр. София, пк. 1336, жк. Люлин, бл. 301

   Или изпратете директно запитване:

    Златка Николова

    Златка Николова

    Златка Николова

    Златка Николова

    Магистър психолог и Медиатор

    Вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието: https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators/Details/

    Специалист с опит в семейното, здравното и социално психологическо консултиране. Работи индивидуално и с групи. Отлично владее руски език – дипломиран филолог. Преводач, посредник при сделки с рускоговорящи граждани.


    Свържете се с мен:

    Или изпратете директно запитване:

     Йорданка Маринкова

     Йорданка Маринкова

     Йорданка Маринкова

     Йорданка Димитрова Маринкова

     Квалифициран медиатор към International Mediation Institute по системата IMI QualifiedMediator.

     Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

     Образование: Магистър по психология, специалност „Психологично консултиране“

     Следдипломна специализация: „Организационна диагностика и консултиране“

     Допълнителни курсове в областта: Психодиагностика на когнитивните процеси, Психодиагностика на личността, Психодиагностика посредством проективни методики, специален педагог.

     Стаж и клиничен опит: Директор на образователна институция, Управител на психологическа лаборатория, Частна практика в областта на консултирането .

     Качества: отговорност, коректност, лоялност, уважение, конфиденциалност и безпристрастност.

     Целият ми 25 годишен професионален опит и придобитите през това време качества ми помагат да избера и предложа индивидуален подход към всяка една страна-участник при решаване на конфликт. Това дава възможност за бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати и постигане на споразумение.


     Свържете се с мен:

     • Email: y.marinkova@mediatori-bg.com
     • Телефон: 0894 695 279
     • гр. Търговище, ул. Лилия 5, вх. А, ет.2 (адвокатски кантoри)

     Или изпратете директно запитване:

      Николина Янева

      Николина Янева

      Николина Янева

      Нина ЯневаНиколина Янева

      Здравей, аз съм Николина Янева, накратко – Нина. Инженер по образование и Медиатор по душа, обичам справедливостта, чистите взаимоотношения и да помагам.

      Искам да обърнем специално внимание на факта, че си тук и търсиш решение. Това е първата стъпка към мечтаното разрешаване на ситуацията, която те е довела до тук. На този етап картината не изглежда никак ясна, и може би се чувстваш объркан, скептичен или обезсърчен. Уверявам те, че чрез медиация, дори най-сложният и привидно нерешим проблем може да намери най-благоприятното развитие. Без губещи страни, без тотален разрив на взаимоотношенията. Най-хубавото от всичко е, че ти можеш да стигнеш до това желано развитие, а аз ще те водя и подкрепям по пътя.

      Когато има воля и желание за мирно решение, начин се намира!

      Нека поговорим 🙂


      Свържете се с мен:

      Или изпратете директно запитване: