Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.

Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.

„Когато искам да ги сменя, не ми дават нищо, освен оборотна ведомост.“

Ще представим на вниманието ви един на пръв поглед дребен и конкретен случай от бизнес медиацията. В действителност той е нерядко срещан, а опитите за разрешаването му отнемат много време и нерви, като невинаги се достига до желания резултат.

Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.Както знаете професионалното и прецизно счетоводство е от ключово значение за всяка една фирма – както за осъществяване на съответствие на дейността и документацията й със законовите изисквания, така и за навременното получаване на оперативна и периодична информация от управляващия екип. Все повече съвременни компании, независимо дали са малки, средни или големи, използват услугите на счетоводна къща. Ползите от счетоводните къщи са безспорни – намаляват се общите разходи, а на разположение е опитен и квалифициран персонал.

Понякога, обаче, дори след дългогодишна съвместна работа се налага раздяла на компанията с обслужващото я счетоводно предприятие. От съществено значение за приемащия счетоводен екип е своевременното получаване на целия архив – както изготвените периодични отчети, така и хронологичните записвания и аналитични справки. Обикновено страните се разделят в партньорски дух и фирмата получава всичко необходимо от счетоводната къща, но понякога съвсем не става така. Ето какво споделят някои ръководители на компании и приемащи счетоводители:

„Когато искам да ги сменя, не ми дават нищо, освен оборотна ведомост.“

„Как може фирмата ни да получи информация какво е осчетоводявано през годината?“

„Отказана ни е всякаква хронологична информация, както и аналитични и синтетични записи.“

„Имам и други фирми да приключвам, не ме занимавай с глупости.“

„Като видят кой звъни и не вдигат телефона. Ако пък вдигнат, почват да крещят и с тях не може да се води разговор.“

До подобна ситуация може да се стигне по различни причини – неизчистени финансови взаимоотношения, емоционални натрупвания или някакво недоразумение. Общото е, че липсва нормална комуникация между разделящите се Възложител и Изпълнител и работата на приемащия счетоводител е силно затруднена, дори понякога се оказва невъзможна. За излизане от тази задънена улица дори понякога фирмата възлага на новия счетоводител да преосчетоводи последните години, за да стигне до надеждни данни за текущата година. Излишен къртовски труд, за който компанията ще плати отново, при това немалка сума.

От която и страна на конфликта да се намирате, е добре да го разрешите и да се разделите като уважавани бизнес партньори.

Ето няколко полезни стъпки:

 1. Формулирайте ясно към какво се стремите, какво искате да постигнете.
 2. Поставете се на мястото на другата страна, помислете на какво може да се дължи тяхната позиция и подгответе стратегия за преговори.
 3. Отърсете се от емоциите и избягвайте каквито и да било нападки, особено лични такива, когато комуникирате с другата страна. Ако опитите за разговор са неуспешни, изпратете email, факс или писмо. Нека той изразява уважение и вашата готовност да се договорите.
 4. Слушайте и четете внимателно информацията, която ви дава другата страна.
 5. Бъдете гъвкави и отворени към различни решения.

Ако нямате напредък в комуникацията, можете да се обърнете за съдействие към нас като независими медиатори.

Как се решава този проблем с медиация?

Както знаете, медиацията е чудесен способ за разрешаване на спорове във вид на асистирано договаряне. Медиаторът

 • Подпомага преговорите;
 • Сваля напрежението;
 • Съдейства за възстановяване на ефективната комуникация;
 • Подпомага решаването на спора като независима страна.

Защо медиацията е подходяща за разрешаване на този и други бизнес-спорове?

 • Предоставя оптимално съотношение между разходи и време за решаване на спора, от една страна и постигнат резултат, от друга;
 • Преодолява образувалата се пропаст в общуването между страните и дава възможност за конструктивен диалог, в който страните сами да изберат изхода от спора;
 • Гарантира поверителност ;
 • Оставя отворена врата за бъдещо сътрудничество.

Дори и да имате колебание дали вашият спор е подходящ за медиация, потърсете ни и ще обсъдим конкретния случай. Ако медиацията не е удачен вариант или по друга причина не се стигне до нея, ние можем да излезем от ролята си на медиатори и да ви консултираме как да се договорите. На сайта ни https://mediatori-bg.com/ ще намерите цените на услугите, както и подробна информация за квалификацията и опита на всеки от нашите медиатори и лесно ще можете да изберете с кого да работите.

Автори:

Предложиха ми медиация, да приема ли или да откажа?

Предложиха ми медиация, да приема ли или да откажа?

Предложиха ми медиация, да приема ли или да откажа?Медиацията е доброволна процедура за решаване на спорове. Решението дали да участвате или не е изцяло във вашите ръце и никой не може да ви принуди да приемете медиация, ако не желаете. Преди да откажете, обаче, помислете за ползите от нея:

 • Медиацията е бърза процедура – в рамките на една или няколко срещи имате шанс да разрешите конфликт, който иначе би се точил с месеци и години. Ако този конфликт ви тежи и искате по-скоро да строшите оковите му, защо да не приемете медиация?
 • Медиацията е евтина процедура – в сравнение с едно съдебно дело сумата, която ще похарчите за медиация, е доста по-малка. Не е ли мотивиращо?
 • Изходът от спора, решен с медиация, е изцяло във вашите ръце – вие и другата страна можете да изработите най-подходящото решение за вашия случай, решение – плод на идеите, възможностите и желанията ви, решение, което не можете да получите в съда. В медиация никой не налага решението отвън и няма губеща страна.
 • С медиация имате шанс да поправите взаимоотношенията си с другата страна – понякога конфликтите се дължат и на неправилна или направо липсваща комуникация. Медиаторът може да ви помогне да преодолеете подобна криза и да продължите нататък с по-добри и ползотворни взаимоотношения.

И така – ако сте получили предложение за участие в медиация, не бързайте да откажете. Самият факт, че другата страна се е обърнала към медиатор, означава че има желание за решаване на конфликта. Никой няма да ви заклейми, ако откажете, но е възможно това да намали шансовете ви за благоприятно разрешаване.

Ако искате да решите спора си с медиация или имате някакви въпроси относно процедурата, не се колебайте да ни потърсите.

Защо медиация, а не съд?

Защо медиация, а не съд?

Защо медиация, а не съд?

Международната практика утвърди медиацията като изключително улеснен и икономически изгоден способ за разрешаване на конфликти. Именно поради тази причини тя е широко използвана в много държави, дори в някои (Италия, Франция, Испания, Гърция, Турция, САЩ и др.) е въведена като задължителен етап, през който трябва да преминат страните, в случай, че решат да водят съдебен процес.

В България също активно се работи за въвеждане на задължителна медиация по семейни и някои видове облигационни спорове. Предстои пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация в София, Варна, Пазарджик и Перник.

Предимствата на медиацията пред съд:

 • Разходите за медиация (време и пари) са по-ниски от средните разходи за съдебен спор;
 • Споровете се разрешават своевременно – страните могат да насрочат медиация в рамките на дни след взето от тях решение или препращане от съда за медиация;
 • Лични сесии с гарантирана поверителност – медиацията няма „зрители“ и каквото е казано в медиацията, не може да бъде повторено или съобщено на трета страна;
 • Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на спора, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил (с изключение на регламентираните в закона случаи);
 • Страните активно участват в разрешаването на спора и сами избират изхода от него, медиацията насърчава постигането на печелившо за всички страни решение;
 • В много случаи страните в медиация поправят влошените или укрепват ползотворните си взаимоотношения, което им позволява да продължат своя съвместен бизнес, работа или лични отношения;
 • Медиаторите провеждат сесиите в удобно за страните време, в т.ч. дори вечер или в почивните дни.

Накратко – Медиацията е възможност да разрешите даден конфликт по най-добрия за всички страни начин. Тя ви дава свобода и гъвкавост на решенията, договаряте се с удобно за двете страни темпо и елиминира стреса от неизвестността в очакване на съдебно решение. Тя е удобна алтернатива на дългите и скъпи съдебни процеси.

Няколко съвета за семейната медиация

Няколко съвета за семейната медиация

С подходяща подготовка и опитен медиатор всичко може да се договори

Няколко съвета за семейната медиация

Има някои важни неща, които трябва да се вземат предвид, преди да се пристъпи към медиация по семеен спор:

Подгответе се

Постигането на успешен резултат зависи от това колко добре сте се подготвили преди медиацията. Подгответе се по всички въпроси, които сметнете за важни – от това кой ще вземе децата от училище и ще се грижи за тях в деня на медиацията, до изготвянето на списък с вашите ключови приоритети за обсъждане и ясна представа за това какво ще считате за успешен резултат. Консултацията с юридически специалист с опит в семейната медиация може да е от съществена помощ за вашата подготовка.

Помислете за компромис

Ключът към успешната медиация е намирането на общ език между страните, а не подчертаване или засилване на области, по които имате противоречия. Това включва известна степен на съпричастност от двете страни, което изисква от вас да помислите какво би искал да постигне например бившият ви партньор от процеса на медиация. И двамата трябва да сте наясно с какво можете и с какво не можете да живеете по отношение на решаването на въпросните проблеми. Това ще изисква преговори, компромис и вероятно малко въображение, за да се преодолеят препятствията и зоните на противоречия. Без подходящия начин мислене, обаче, е малко вероятно да постигнете споразумение.

Проверете емоциите си

Малко са нещата в живота, които могат да събудят силни емоции като въпроси, свързани със семейството. И макар да е естествено да изпитвате стрес и емоции при всеки опит за търсене на решение на проблемите, свързани с разпадането на семейството, е също толкова важно да контролирате тези чувства в процеса на медиация. Гневът и безпокойството могат да нарушат вашето мислене и преговорите, необходими за постигане на резултат.

Има много начини да се справите с толкова силни емоции – можете да запишете чувствата и реакциите си, за да се опитате да ги преработите, да разговаряте с доверени членове на семейството или в деня или дните на медиацията да поискате почивка, ако дискусиите станат изтощителни.

Най-важното – не забравяйте да подхождате към медиацията с конструктивно мислене. Казването на неща, предназначени да „унищожат“ другата страна, е сигурен път към провал на процеса.

Уверете се, че имате подкрепа

Независимо дали това е вашият доверен адвокат или някой по-близък, например дългогодишен приятел, когото сте избрали за подкрепа, помислете дали имате нужда от допълнителна помощ при посредничеството в семейното право. Ако това е приятел или член на семейството, важно е той да бъде човек, който няма да изрази категорично мнение или да повлияе на вашите решения по разглеждания въпрос. Те са там за емоционално подсилване. Имайте предвид, че е възможно този човек да не може да присъства в стаята по време на дискусията за медиация поради изискванията за поверителност.

Комбинацията от опитен медиатор по семейни спорове и страни, които са подготвени за медиация след консултация с юридически специалисти с опит в тази област, е гаранция, че можете да се споразумеете извън съда.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нашите медиатори.

Медиация на работното място

Медиация на работното място

Медиация на работното място

Всеки успешен бизнес е постигнат с усилията на добре работещ и сплотен екип. Понякога, обаче, хармонията на работното място се разрушава бързо и неочаквано от конфликти на личностна основа, от неизгладени работни процеси и др. Ако се правите, че не забелязвате проблема, той няма да се реши сам. Може да опитате да го решите сами, но, ако служителите Ви не искат да споделят всичко насъбрано, само привидно ще потушите конфликта и той ще продължи да тлее, докато избухне отново, при това по-изпепеляващо.

При трудови конфликти най-подходящата помощ ще получите от независим Медиатор. Ние, Медиатори-БГ, ще достигнем до истинските причини и ще помогнем както да разрешите проблема, така и да заздравите отношенията в ръководения от Вас колектив.

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Сертифициран медиатор към Министерството на правосъдиетоhttps://mediation.mjs.bg/Register/Mediators/Details/

Бакалавър по икономика, специалност Администрация и управление.

15 години работя с хора в сферата на туризма – администратор в хотел и екскурзовод на англоезични туристи. Натрупах полезен опит в организиране и планиране на събития, отчетност на дейността, разрешаване на конфликти.

Срещите с хора от различните краища на света ме обогатиха интелектуално и духовно.


Свържете се с мен:

Или изпратете директно запитване:

  Евелина Костадинова

  Евелина Костадинова

  Евелина Костадинова

  Евелина КостадиноваЕвелина Костадинова

  Адвокат, медиатор

  Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

  Квалифициран медиатор към International Mediation Institute по системата IMI Qualified Mediator.

  Завършила съм висшето си образование в „УНСС” гр. София, юридически факултет, образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Право”, с професионална квалификация „Юрист”.

  Над 20 години адвокатска практика към Адвокатска колегия Пловдив.

  Специалист с опит в разрешаването на съдебни и извънсъдебни спорове, имотни и семейни спорове, прекратяване на брака, упражняване на родителски права, издръжка на непълнолетни деца, лични отношения между родители и деца, ползването на семейното жилище, както и спорове по гражданско, търговско, облигационно, административно и наказателно право.

  Дългогодишен опит във воденето на преговори и постигането на споразумения в различни области на правото, консултации и процесуално представителство по бракоразводни, граждански, търговски, административни и наказателни дела, сделки с недвижими имоти, делба на имущество.

  Осъществяваните от мен услуги са основани на принципите на високо качество, дългогодишен професионален опит, отговорност, точност и прецизност в работата и отношенията с хората. В работата си държа на качества като коректност, лоялност, уважение, конфиденциалност и безпристрастност, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

  Моето призвание е да бъда полезна на хората и да създавам благоприятни условия за свободно общуване на страните, с цел подобряване или запазване отношенията между тях и постигане бързо и ефикасно на оптимални резултати и споразумения. Главната ми задача е да изслушвам внимателно страните и да ги подпомагам за взимането на най-доброто решение в конкретната ситуация.

  Владея английски и руски език.


  Свържете се с мен:

  • Email: e.kostadinova@mediatori-bg.com
  • Телефон: 0988 96 44 55
  • гр. Пловдив, п.к.4000, ул.“Фредерик Жолио Кюри „18, ет.1, офис 5

  Или изпратете директно запитване:

   Емилия Тонева

   Емилия Тонева

   Емилия Тонева

   Емилия ТоневаЕмилия Тонева

   Сертифициран медиатор, вписан под номер 20201015002 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България.

   Квалифициран медиатор по системата на IMI Qualified Mediator.

   Допълнителна специализация по Бизнес медиация

   Дипломирана в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Магистър по право с повече от 25 години практически опит в тази сфера.

   Професионалният ми път включва осем години адвокатска практика към Софийския адвокатски съвет и натрупан опит в областта на семейното, вещното, търговското и гражданското право, както и в процесуалното представителство пред съд. Това беше последвано от работа в различни финансови институции, осъществяващи дейност в областта на здравното осигуряване и застраховането. Притежавам дългогодишен опит в ликвидирането на щети и изплащане на застрахователни обезщетения.
   През последните няколко години се занимавам основно със защитата на личните данни на физическите лица, като обслужвам дружества от различни сфери на икономиката, с цел хармонизация на дейността им с изискванията на Общия регламент за защита на данните /GDPR/ и защита правата на субектите на данни.

   Интересувам се от енергийна психология, сертифициран практик към Академията на Великобритания „EFT & Reimprinting Matrix“ по ТЕС, ниво 1 и 2. Определям се като широко скроен човек, приемам света в неговото многообразие, ценя досега до чужди култури и традиции.
   Ползвам италиански език.

   Силни качества: емпатия, отдаденост на това, което правя и желание да съм в полза на хората.

   Моята мисия: Да подпомогна всеки един човек да осъзнае, разбере и приеме своя интерес, след което да открие най-добрия за него начин да го задоволи.


   Свържете се с мен:

   • Email: etoneva@mediatori-bg.com
   • GSM, Viber, WhatsApp: +359 888 252 106
   • Skype: etoneva
   • гр. София, пк. 1336, жк. Люлин, бл. 301

   Или изпратете директно запитване: