Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.

Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.

„Когато искам да ги сменя, не ми дават нищо, освен оборотна ведомост.“

Ще представим на вниманието ви един на пръв поглед дребен и конкретен случай от бизнес медиацията. В действителност той е нерядко срещан, а опитите за разрешаването му отнемат много време и нерви, като невинаги се достига до желания резултат.

Бизнесът се договаря по-лесно с медиация. Счетоводен казус.Както знаете професионалното и прецизно счетоводство е от ключово значение за всяка една фирма – както за осъществяване на съответствие на дейността и документацията й със законовите изисквания, така и за навременното получаване на оперативна и периодична информация от управляващия екип. Все повече съвременни компании, независимо дали са малки, средни или големи, използват услугите на счетоводна къща. Ползите от счетоводните къщи са безспорни – намаляват се общите разходи, а на разположение е опитен и квалифициран персонал.

Понякога, обаче, дори след дългогодишна съвместна работа се налага раздяла на компанията с обслужващото я счетоводно предприятие. От съществено значение за приемащия счетоводен екип е своевременното получаване на целия архив – както изготвените периодични отчети, така и хронологичните записвания и аналитични справки. Обикновено страните се разделят в партньорски дух и фирмата получава всичко необходимо от счетоводната къща, но понякога съвсем не става така. Ето какво споделят някои ръководители на компании и приемащи счетоводители:

„Когато искам да ги сменя, не ми дават нищо, освен оборотна ведомост.“

„Как може фирмата ни да получи информация какво е осчетоводявано през годината?“

„Отказана ни е всякаква хронологична информация, както и аналитични и синтетични записи.“

„Имам и други фирми да приключвам, не ме занимавай с глупости.“

„Като видят кой звъни и не вдигат телефона. Ако пък вдигнат, почват да крещят и с тях не може да се води разговор.“

До подобна ситуация може да се стигне по различни причини – неизчистени финансови взаимоотношения, емоционални натрупвания или някакво недоразумение. Общото е, че липсва нормална комуникация между разделящите се Възложител и Изпълнител и работата на приемащия счетоводител е силно затруднена, дори понякога се оказва невъзможна. За излизане от тази задънена улица дори понякога фирмата възлага на новия счетоводител да преосчетоводи последните години, за да стигне до надеждни данни за текущата година. Излишен къртовски труд, за който компанията ще плати отново, при това немалка сума.

От която и страна на конфликта да се намирате, е добре да го разрешите и да се разделите като уважавани бизнес партньори.

Ето няколко полезни стъпки:

 1. Формулирайте ясно към какво се стремите, какво искате да постигнете.
 2. Поставете се на мястото на другата страна, помислете на какво може да се дължи тяхната позиция и подгответе стратегия за преговори.
 3. Отърсете се от емоциите и избягвайте каквито и да било нападки, особено лични такива, когато комуникирате с другата страна. Ако опитите за разговор са неуспешни, изпратете email, факс или писмо. Нека той изразява уважение и вашата готовност да се договорите.
 4. Слушайте и четете внимателно информацията, която ви дава другата страна.
 5. Бъдете гъвкави и отворени към различни решения.

Ако нямате напредък в комуникацията, можете да се обърнете за съдействие към нас като независими медиатори.

Как се решава този проблем с медиация?

Както знаете, медиацията е чудесен способ за разрешаване на спорове във вид на асистирано договаряне. Медиаторът

 • Подпомага преговорите;
 • Сваля напрежението;
 • Съдейства за възстановяване на ефективната комуникация;
 • Подпомага решаването на спора като независима страна.

Защо медиацията е подходяща за разрешаване на този и други бизнес-спорове?

 • Предоставя оптимално съотношение между разходи и време за решаване на спора, от една страна и постигнат резултат, от друга;
 • Преодолява образувалата се пропаст в общуването между страните и дава възможност за конструктивен диалог, в който страните сами да изберат изхода от спора;
 • Гарантира поверителност ;
 • Оставя отворена врата за бъдещо сътрудничество.

Дори и да имате колебание дали вашият спор е подходящ за медиация, потърсете ни и ще обсъдим конкретния случай. Ако медиацията не е удачен вариант или по друга причина не се стигне до нея, ние можем да излезем от ролята си на медиатори и да ви консултираме как да се договорите. На сайта ни https://mediatori-bg.com/ ще намерите цените на услугите, както и подробна информация за квалификацията и опита на всеки от нашите медиатори и лесно ще можете да изберете с кого да работите.

Автори: