Имотни спорове

Спорове, свързани с имоти при обща съсобственост

Имате части от имот, оставен по наследство и не можете да се разберете с останалите съсобственици?

Отдали сте имот под наем и наемателите не ви плащат редовно наема?

Не можете да се разберете с другите съсобственици как да се ползва общия имот?

Непрекъснато влагате свои средства в поддръжката на един имот, докато останалите само се ползват единствено от приходите от имота?

В етажна собственост имате спорове относно събирането на средства за поддръжката на имота, както и не можете да вземете належащо решение?

В преговори сте за покупко-продажба на имот или си търсите наемател и въпреки, че вече има определен прогрес по този въпрос изведнъж пред вас се появява непреодолима пречка, която е на път да провали всичко постигнато до сега?

Медиацията е идеален способ за решаване на подобни спорове, като при нея Вие държите решението в ръцете си. Тя взема под внимание вашите реални нужди, позволява на Вас и другата страна да изработите собствени решения по начин, по който определено не може да бъде направено от съда.

Отнасянето на спора до съда:

  • ще бъде несъмнено скъпо;
  • ще отнеме месеци, а дори и години за разрешаване на въпроса;
  • няма гаранция, че решението ще удовлетвори Вашите нужди;
  • допълнително ще влоши отношенията Ви с останалите заинтересовани лица;

Воденето на съдебен процес ще ви коства много нерви, а понякога дори и здравето. Тъй като медиацията е много по-бърза и по-евтина от съдебния процес, тя слага край на несигурността на съдебните спорове, продължителното безпокойство и огромните разходи.

Предимствата на медиацията са:

  • медиацията може да продължи най-много 6 месеца, а често въпросът се решава в рамките на една-две сесии, т.е. в съвсем кратък срок;
  • имате контрол върху решението;
  • ще подобрите комуникацията си и отношенията си с останалите заинтересовани лица;
  • можете да участвате с или без адвокат;
  • ще вложите много по-малко енергия и средства за решаването на належащия проблем.

Дори и да са започнати вече съдебни производства и за спора да има образувано висящо дело, Вие отново можете да използвате медиацията, за да получите взаимно изгодно решение за всички участващи по делото. Ще откриете, че е много вероятно съдията да препоръча на страните, че това е най-добрият начин на действие. Защо да не отидете на медиация по-рано, отколкото по-късно?

Знаете ли, че

Медиацията, свързана с имоти, не се ограничава само до имотни спорове. Ако сте договаряща страна, участваща в сложни преговори (при учредяване право на строеж, право на ползване, лизинг и др.), посредничеството на медиатор може да ви помогне да преодолеете пречките, които затрудняват сключването на сделка.