Потребителски спорове

Медиацията е удачен способ за разрешаване на спорове между потребители и доставчици

Закупили сте продукт, който е в гаранция, но не успявате да се разберете с производителя за поправката или замяната на продукта?

Поръчали сте да ви изработят желана от Вас мебел по каталог, но получавате нещо различно?

Не сте доволни от качеството на стоката, която сте закупили?

Платили сте, но няма доставка в определения срок или забавянето е толкова голямо, че това ви вреди?

Възложили сте конкретна работа, но тя е извършена некачествено или не отговаря на възложеното от Вас?

Вие сте клиент, който не постига напредък с рекламацията и се чувствате сякаш удряте главата си в стена?

Говорите с продавача, говорите с мениджъра и пишете писма до компанията, но или въобще не Ви отговарят, или отговорът им не е ясен и конкретен?

Ние, като независими медиатори можем да Ви помогнем за следното:

 • Да овладеете насъбраните отрицателни емоции – и Вие, и другата страна;
 • Да подобрите комуникацията по между си, с оглед да можете да проведете по-ефикасни и конструктивни преговори;
 • Да защитите собствените си интереси;
 • Да намалите евентуалните загуби от възникналия проблем;
 • Да намерите творческо решение на въпроса.

Може би е време да опитате алтернативно разрешаване на спорове чрез медиация. Предимствата на този способ за решаване на спора са:

 • Бързо решаване на спорните въпроси;
 • Евтино производство;
 • Можете да участвате сам или с адвокат;
 • Имате контрол върху решението;
 • Съвместно с производителя/доставчика на продукта или услугата откривате приемливо решение на въпроса и за двете страни;
 • Приключвате неприятната ситуация по-възможно най-благоприятния за Вас начин.

При медиацията неутрална трета страна – Медиатор – подпомага Вас и другата страна да откриете своите интереси и да  разрешите проблема чрез подобрена комуникация. Изходът от спора зависи от вас, а ако не сте доволни от развитието на нещата винаги можете да пристъпите към съдебно разрешаване на спора.

Ще се радваме да помогнем за разрешаването на Вашия спор!