Теодора Петрова

Теодора Петрова
Теодора Петрова

Теодора Петрова – Николова

Сертифициран медиатор, вписана с регистрационен номер: 20201022006 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на РБ.

Квалифициран медиатор със статус на международен медиаторчлен на IMI (International Mediation Institute).

Юрист, Магистър, специалност „Право“, завършила Бургаски свободен университет, с 15 годишен юридически стаж в областта на гражданското, семейното, наследственото, облигационното и вещното право;

Адвокат към Адвокатска колегия – Бургас;

Правен консултант на Международния бизнес каталог „Сокровища Болгарии“;

Бизнес Ангел и член на Бизнес Съвет MINIBOSS Business School International;

Допълнителни курсове и квалификации:

  • Завършен курс по Право на Европеския съюз;
  • Завършен курс по психотерапия на тема: ‘‘Три конкретни техники в психотерапията“;
  • Допълнителни обучения в сферата на семейното и психологическо консултиране;

Притежавам дългогодишен опит в разрешаването на казуси, свързани с прекратяване на брака; с разрешаване на семейни и имуществени спорове; със спорове, свързани с облигационни и търговски правоотношения. Акцентирам върху извънсъдебното разрешаване на споровете, като осъществявам активно съдействие и представителство при сключването на извънсъдебни споразумения и съдебни спогодби. Работя, както с местни, така и чуждестранни физически и юридически лица, като ги представлявам пред техни контрагенти и/или пред местните институции. Основно съм се специализирала в консултациите по сделки с недвижими имоти, провеждането на преговори, изготвянето на договори, нотариални актове и всички видове документи, свързани с гражданските правоотношения.

В работата си прилагам индивидуално и дискретно отношение към всеки клиент, като гарантирам конфиденциалност, професионализъм и обективна преценка към отделния казус.

Защитавайки интересите на клиентите си, се съобразявам се с техните желания, преценявайки всички възможни последици, позовавайки се на закона, за да намеря най – доброто за тях решение.

Вярвам, че няма нерешим спор, има само страни, които не са успели да стигнат до взаимноизгодните за тях решения. Решения, които аз им помагам да открият чрез емпатия, толерантност и безпристрастно отношение.

Девиз: “Превърни работата си в свое хоби и цял живот няма да ти се налага да работиш!“


Свържете се с мен:

  • Email: td.petrova@mediatori-bg.com
  • Телефон: 0895 431 531
  • Гр. Бургас, ул.“Цар Симеон I“ 69, ет .3 – Адвокатска кантора „Петрова & Минков“

Или изпратете директно запитване: