Евелина Костадинова

Евелина Костадинова
Евелина Костадинова

Евелина КостадиноваЕвелина Костадинова

Адвокат, медиатор

Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

Квалифициран медиатор към International Mediation Institute по системата IMI Qualified Mediator.

Завършила съм висшето си образование в „УНСС” гр. София, юридически факултет, образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Право”, с професионална квалификация „Юрист”.

Над 20 години адвокатска практика към Адвокатска колегия Пловдив.

Специалист с опит в разрешаването на съдебни и извънсъдебни спорове, имотни и семейни спорове, прекратяване на брака, упражняване на родителски права, издръжка на непълнолетни деца, лични отношения между родители и деца, ползването на семейното жилище, както и спорове по гражданско, търговско, облигационно, административно и наказателно право.

Дългогодишен опит във воденето на преговори и постигането на споразумения в различни области на правото, консултации и процесуално представителство по бракоразводни, граждански, търговски, административни и наказателни дела, сделки с недвижими имоти, делба на имущество.

Осъществяваните от мен услуги са основани на принципите на високо качество, дългогодишен професионален опит, отговорност, точност и прецизност в работата и отношенията с хората. В работата си държа на качества като коректност, лоялност, уважение, конфиденциалност и безпристрастност, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

Моето призвание е да бъда полезна на хората и да създавам благоприятни условия за свободно общуване на страните, с цел подобряване или запазване отношенията между тях и постигане бързо и ефикасно на оптимални резултати и споразумения. Главната ми задача е да изслушвам внимателно страните и да ги подпомагам за взимането на най-доброто решение в конкретната ситуация.

Владея английски и руски език.


Свържете се с мен:

  • Email: e.kostadinova@mediatori-bg.com
  • Телефон: 0988 96 44 55
  • гр. Пловдив, п.к.4000, ул.“Фредерик Жолио Кюри „18, ет.1, офис 5

Или изпратете директно запитване: