Бизнес медиация

Имате конфликт с Вашия бизнес партньор?

Спорите по изготвянето на договор или по въпрос, свързан с (не)изпълнението на договор?

С Вашия съдружник не можете да стигнете до единно мнение относно важно за бизнеса ви решение?

Комуникацията с Вашия партньор или съдружник е затруднена и не напредвате във вземането на решение по неотложен въпрос?

Разделяте се със съдружник и подялбата Ви изглежда невъзможна?

А времето е скъпо и изходът от спора е важен за Вашия бизнес.

Ние, като независими медиатори, можем да ви помогнем:

 • Да стигнете до изгодно решение и за двете страни в бизнес спор;
 • Да решите проблемите със съдружници или бизнес партньори;
 • Да проведете преговорите за успеха на своето начинание;
 • Да се справите с възникналите пречки, породени от неизпълнението на договорни задължения;
 • Да заздравите бизнес отношенията си.

Бизнес медиацията е процедура за извънсъдебно разрешаване на правни и неправни спорове, възникнали в отношенията с друга страна, съдружник или между бизнес партньори. Тя дава възможност за:

 • Договаряне на предвидими изгодни решения;
 • Подреждане на преговорите и създаване на приемливи варианти, изгодни за всички, участващи в процеса;
 • Неутрален поглед отстрани и създаване на правила за честна игра, така че всеки от бизнес партньорите да получи защита на своите интереси в най-голяма степен;
 • Развиване и използване на невидимата връзка между парите и отношенията, защото именно добрите отношения носят парите в бизнеса.

Предимствата на бизнес медиацията са:

 • Бързина на намиране на решението;
 • Значително по-евтина процедура от съдебното производство;
 • Имате пълен контрол върху постигнатото решение;
 • Взима се предвид не само същността на спора и самите факти, но от голямо значение са и Вашите бъдещи бизнес цели и отношения.

Нашият девиз е: Няма начин да няма начин!