Трудова медиация

Имате конфликт в работния екип?

Два или повече отдела/звена  спорят по това кой да свърши работа по започнат проект или е възникнал спор в чии задължения е поставената задача? А времето напредва, сроковете Ви притискат и Вие не можете да допуснете да имате недоволен клиент.

Все не можете да се разберете със служител, който Ви е много ценен от една страна, но от друга непрекъснатите спорове и дразги пречат на трудовата дисциплина и работата в колектива?

Служителите ви настояват за увеличаване на заплащането, а вие нямате свободни средства, за да го направите?.

Стигнали сте до идеята, че няма как да продължите съвместната си работа с даден служител или мениджър, но в същото време искате да запазите добрият тон и отношенията си?

Ние, като независими медиатори, можем да ви помогнем:

  • Да стигнете до изгодно решение и за двете страни във възникналия трудов спор;
  • Да решите проблемите между различните звена и служители;
  • Да проведете преговорите за успеха на своето начинание;
  • Да се справите с възникналите пречки, породени от липсата на средства за увеличение на заплатите, като задържите служителите си и задоволите техните нужди?
  • Да заздравите отношенията в ръководения от Вас колектив.

Трудовата медиация е процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, възникнали във предприятието във връзка с трудовите правоотношения или между служителите, в колектива, който ръководите. Тя дава възможност за:

  • Договаряне на предвидими изгодни решения за всички заинтересовани от решението;
  • Развиване и използване на невидимата връзка между задоволяването на нуждите на служителите и интереса на работодателя, защото именно добрите отношения в трудовия колектив водят до ефективна и качествена работа.
  • Подреждане на преговорите и създаване на приемливи варианти, изгодни за всички, участващи в процеса.
  • Неутрален поглед отстрани, овладяване на възникналите емоции, намиране на взаимноизгодно решение и задоволяване на възникналите разнопосочни интереси;.

Ще се радваме да помогнем за подобряването на работната атмосфера и ефективността на Вашия екип!