Няколко съвета за семейната медиация

Няколко съвета за семейната медиация

С подходяща подготовка и опитен медиатор всичко може да се договори

Няколко съвета за семейната медиация

Има някои важни неща, които трябва да се вземат предвид, преди да се пристъпи към медиация по семеен спор:

Подгответе се

Постигането на успешен резултат зависи от това колко добре сте се подготвили преди медиацията. Подгответе се по всички въпроси, които сметнете за важни – от това кой ще вземе децата от училище и ще се грижи за тях в деня на медиацията, до изготвянето на списък с вашите ключови приоритети за обсъждане и ясна представа за това какво ще считате за успешен резултат. Консултацията с юридически специалист с опит в семейната медиация може да е от съществена помощ за вашата подготовка.

Помислете за компромис

Ключът към успешната медиация е намирането на общ език между страните, а не подчертаване или засилване на области, по които имате противоречия. Това включва известна степен на съпричастност от двете страни, което изисква от вас да помислите какво би искал да постигне например бившият ви партньор от процеса на медиация. И двамата трябва да сте наясно с какво можете и с какво не можете да живеете по отношение на решаването на въпросните проблеми. Това ще изисква преговори, компромис и вероятно малко въображение, за да се преодолеят препятствията и зоните на противоречия. Без подходящия начин мислене, обаче, е малко вероятно да постигнете споразумение.

Проверете емоциите си

Малко са нещата в живота, които могат да събудят силни емоции като въпроси, свързани със семейството. И макар да е естествено да изпитвате стрес и емоции при всеки опит за търсене на решение на проблемите, свързани с разпадането на семейството, е също толкова важно да контролирате тези чувства в процеса на медиация. Гневът и безпокойството могат да нарушат вашето мислене и преговорите, необходими за постигане на резултат.

Има много начини да се справите с толкова силни емоции – можете да запишете чувствата и реакциите си, за да се опитате да ги преработите, да разговаряте с доверени членове на семейството или в деня или дните на медиацията да поискате почивка, ако дискусиите станат изтощителни.

Най-важното – не забравяйте да подхождате към медиацията с конструктивно мислене. Казването на неща, предназначени да „унищожат“ другата страна, е сигурен път към провал на процеса.

Уверете се, че имате подкрепа

Независимо дали това е вашият доверен адвокат или някой по-близък, например дългогодишен приятел, когото сте избрали за подкрепа, помислете дали имате нужда от допълнителна помощ при посредничеството в семейното право. Ако това е приятел или член на семейството, важно е той да бъде човек, който няма да изрази категорично мнение или да повлияе на вашите решения по разглеждания въпрос. Те са там за емоционално подсилване. Имайте предвид, че е възможно този човек да не може да присъства в стаята по време на дискусията за медиация поради изискванията за поверителност.

Комбинацията от опитен медиатор по семейни спорове и страни, които са подготвени за медиация след консултация с юридически специалисти с опит в тази област, е гаранция, че можете да се споразумеете извън съда.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нашите медиатори.