Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Ванюша Иванова

Сертифициран медиатор към Министерството на правосъдиетоhttps://mediation.mjs.bg/Register/Mediators/Details/

Бакалавър по икономика, специалност Администрация и управление.

15 години работя с хора в сферата на туризма – администратор в хотел и екскурзовод на англоезични туристи. Натрупах полезен опит в организиране и планиране на събития, отчетност на дейността, разрешаване на конфликти.

Срещите с хора от различните краища на света ме обогатиха интелектуално и духовно.


Свържете се с мен:

Или изпратете директно запитване:

  Евелина Костадинова

  Евелина Костадинова

  Евелина Костадинова

  Евелина КостадиноваЕвелина Костадинова

  Адвокат, медиатор

  Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

  Квалифициран медиатор към International Mediation Institute по системата IMI Qualified Mediator.

  Завършила съм висшето си образование в „УНСС” гр. София, юридически факултет, образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност „Право”, с професионална квалификация „Юрист”.

  Над 20 години адвокатска практика към Адвокатска колегия Пловдив.

  Специалист с опит в разрешаването на съдебни и извънсъдебни спорове, имотни и семейни спорове, прекратяване на брака, упражняване на родителски права, издръжка на непълнолетни деца, лични отношения между родители и деца, ползването на семейното жилище, както и спорове по гражданско, търговско, облигационно, административно и наказателно право.

  Дългогодишен опит във воденето на преговори и постигането на споразумения в различни области на правото, консултации и процесуално представителство по бракоразводни, граждански, търговски, административни и наказателни дела, сделки с недвижими имоти, делба на имущество.

  Осъществяваните от мен услуги са основани на принципите на високо качество, дългогодишен професионален опит, отговорност, точност и прецизност в работата и отношенията с хората. В работата си държа на качества като коректност, лоялност, уважение, конфиденциалност и безпристрастност, съчетани с индивидуален подход към всеки клиент.

  Моето призвание е да бъда полезна на хората и да създавам благоприятни условия за свободно общуване на страните, с цел подобряване или запазване отношенията между тях и постигане бързо и ефикасно на оптимални резултати и споразумения. Главната ми задача е да изслушвам внимателно страните и да ги подпомагам за взимането на най-доброто решение в конкретната ситуация.

  Владея английски и руски език.


  Свържете се с мен:

  • Email: e.kostadinova@mediatori-bg.com
  • Телефон: 0988 96 44 55
  • гр. Пловдив, п.к.4000, ул.“Фредерик Жолио Кюри „18, ет.1, офис 5

  Или изпратете директно запитване:

   Емилия Тонева

   Емилия Тонева

   Емилия Тонева

   Емилия ТоневаЕмилия Тонева

   Сертифициран медиатор, вписан под номер 20201015002 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България.

   Квалифициран медиатор по системата на IMI Qualified Mediator.

   Допълнителна специализация по Бизнес медиация

   Дипломирана в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Магистър по право с повече от 25 години практически опит в тази сфера.

   Професионалният ми път включва осем години адвокатска практика към Софийския адвокатски съвет и натрупан опит в областта на семейното, вещното, търговското и гражданското право, както и в процесуалното представителство пред съд. Това беше последвано от работа в различни финансови институции, осъществяващи дейност в областта на здравното осигуряване и застраховането. Притежавам дългогодишен опит в ликвидирането на щети и изплащане на застрахователни обезщетения.
   През последните няколко години се занимавам основно със защитата на личните данни на физическите лица, като обслужвам дружества от различни сфери на икономиката, с цел хармонизация на дейността им с изискванията на Общия регламент за защита на данните /GDPR/ и защита правата на субектите на данни.

   Интересувам се от енергийна психология, сертифициран практик към Академията на Великобритания „EFT & Reimprinting Matrix“ по ТЕС, ниво 1 и 2. Определям се като широко скроен човек, приемам света в неговото многообразие, ценя досега до чужди култури и традиции.
   Ползвам италиански език.

   Силни качества: емпатия, отдаденост на това, което правя и желание да съм в полза на хората.

   Моята мисия: Да подпомогна всеки един човек да осъзнае, разбере и приеме своя интерес, след което да открие най-добрия за него начин да го задоволи.


   Свържете се с мен:

   • Email: etoneva@mediatori-bg.com
   • GSM, Viber, WhatsApp: +359 888 252 106
   • Skype: etoneva
   • гр. София, пк. 1336, жк. Люлин, бл. 301

   Или изпратете директно запитване:

    Златка Николова

    Златка Николова

    Златка Николова

    Златка Николова

    Магистър психолог и Медиатор

    Вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието: https://mediation.mjs.bg/Register/Mediators/Details/

    Специалист с опит в семейното, здравното и социално психологическо консултиране. Работи индивидуално и с групи. Отлично владее руски език – дипломиран филолог. Преводач, посредник при сделки с рускоговорящи граждани.


    Свържете се с мен:

    Или изпратете директно запитване:

     Йорданка Маринкова

     Йорданка Маринкова

     Йорданка Маринкова

     Йорданка Димитрова Маринкова

     Квалифициран медиатор към International Mediation Institute по системата IMI QualifiedMediator.

     Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

     Образование: Магистър по психология, специалност „Психологично консултиране“

     Следдипломна специализация: „Организационна диагностика и консултиране“

     Допълнителни курсове в областта: Психодиагностика на когнитивните процеси, Психодиагностика на личността, Психодиагностика посредством проективни методики, специален педагог.

     Стаж и клиничен опит: Директор на образователна институция, Управител на психологическа лаборатория, Частна практика в областта на консултирането .

     Качества: отговорност, коректност, лоялност, уважение, конфиденциалност и безпристрастност.

     Целият ми 25 годишен професионален опит и придобитите през това време качества ми помагат да избера и предложа индивидуален подход към всяка една страна-участник при решаване на конфликт. Това дава възможност за бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати и постигане на споразумение.


     Свържете се с мен:

     • Email: y.marinkova@mediatori-bg.com
     • Телефон: 0894 695 279
     • гр. Търговище, ул. Лилия 5, вх. А, ет.2 (адвокатски кантoри)

     Или изпратете директно запитване:

      Николина Янева

      Николина Янева

      Николина Янева

      Нина ЯневаНиколина Янева

      Здравей, аз съм Николина Янева, накратко – Нина. Инженер по образование и Медиатор по душа, обичам справедливостта, чистите взаимоотношения и да помагам.

      Искам да обърнем специално внимание на факта, че си тук и търсиш решение. Това е първата стъпка към мечтаното разрешаване на ситуацията, която те е довела до тук. На този етап картината не изглежда никак ясна, и може би се чувстваш объркан, скептичен или обезсърчен. Уверявам те, че чрез медиация, дори най-сложният и привидно нерешим проблем може да намери най-благоприятното развитие. Без губещи страни, без тотален разрив на взаимоотношенията. Най-хубавото от всичко е, че ти можеш да стигнеш до това желано развитие, а аз ще те водя и подкрепям по пътя.

      Когато има воля и желание за мирно решение, начин се намира!

      Нека поговорим 🙂


      Свържете се с мен:

      Или изпратете директно запитване:

       Русанка Цанова

       Русанка Цанова

       Русанка Цанова

       Русанка ЦановаРусанка Цанова

       Сертифициран медиатор, вписана с регистрационен номер: 20201009001 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на РБ.

       Квалифициран медиатор със статус на международен медиатор – член на IMI (International Mediation Institute).

       Допълнителна специализация по Бизнес медиация

       Магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“, завършила Университета за национално и световно стопанство, с 25 години опит в бизнеса в областта на спътниковите комуникации: счетоводство и данъци, международна търговия, човешки ресурси, управление, контрол и отчитане на национални и международни проекти, системи за управление на качеството.

       Опитът ми е свързан предимно със спорове в бизнеса и семейните отношения, но с желание и удоволствие поемам случаи от всички области. Занимавам се с медиация, заради удовлетворението, което получавам от работата си, помагайки на хората да разрешават конфликтите си и да заздравяват отношенията си.

       Притежавам аналитично мислене, търпение, контрол върху ситуацията, внимание към детайлите, отдаденост. Призванието ми е да мотивирам хората да постигат целите си и да намирам решения в сложни ситуации.

       Ако има желание, има и начин.


       Свържете се с мен:

       Email: r.tzanova@mediatori-bg.com
       Телефон: 0887 750 595
       Гр. София, ж.к. Дружба-2, ул. Делийска воденица 29, ет. 1

       Или изпратете директно запитване:

        Стефка Инчева

        Стефка Инчева

        Стефка Инчева

        Стефка Каракашева-ИнчеваСтефка Инчева

        Медиатор, юрист, психолог

        • Сертифициран медиатор по търговски, имотни, семейни, трудови, наемни спорове, вписан с рег. номер 20201015004 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБългария.
        • Квалифициран медиатор с международен статус и правоспосоност на медиатор към International Mediation Institute по системата IMI Qualified Mediator.
        • Юрист, Магистър специалност „Право“ с 16 години юридически стаж, завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (през 2004 г.) със Следдипломна квалификация “Правна закрила на индустриалната собственост (Защита на търговската марка)” и допълнителни квалификации в областта на данъчното право, защита на потребителите и международен курс по Европейско право, проведен в гр. Торун, Полша.
        • Психолог, Магистър специалност „Приложна Психология“, завършила Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (през 2014 г.), ползващ в практиката си метода на „Позитивната психотерапия“ след завършен курс по програмата на Дружеството по позитивна психотерапия в България (2018 г.)
        • Владее английски език и немски език

        Професионалният ми опит е в областта на гражданското, търговското, вещното, трудовото и административното право. Имам опит и умения за консултиране и провеждане на преговори, разрешаване на съдебни и извънсъдебни спорове, сделки с недвижими имоти, процесуално представителство пред съд и арбитраж, изготвяне и консултации по договори, свързани с търговски сделки, наеми, услуги, строителство, между съдружници, съсобственици, принудително събиране на вземания, учредяване и изпълнение върху обезпечения по кредитни сделки. Участвала съм в редица комисии за съставяне на вътрешнонормативни документи, изготвяне на становища и екипи, свързани с воденето на преговори и постигането на споразумения в различни области на правото, основно при договарянето на доброволно погасяване на парични задължения.

        Като медиатор, водещо при мен е подпомагането на страните:

        1. да определят точно своя интерес,
        2. да чуят позицията на отсрещната страна
        3. да разгледат възможните изходи от съществуващия спор
        4. да намерят подходящия начин за удовлетворяване на своите накърнени права и нужди.

        Уверена съм, че постигнатата между самите страни спогодба е най-доброто решение за всеки спор, по-ефективно от всяко съдебно решение. Опитът го доказва!


        Свържете се с мен:

        • Email: stefka.incheva@mediatori-bg.com
        • Телефон: 0887 67 67 72

        Или изпратете директно запитване:

         Теодора Петрова

         Теодора Петрова

         Теодора Петрова

         Теодора Петрова – Николова

         Сертифициран медиатор, вписана с регистрационен номер: 20201022006 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на РБ.

         Квалифициран медиатор със статус на международен медиаторчлен на IMI (International Mediation Institute).

         Юрист, Магистър, специалност „Право“, завършила Бургаски свободен университет, с 15 годишен юридически стаж в областта на гражданското, семейното, наследственото, облигационното и вещното право;

         Адвокат към Адвокатска колегия – Бургас;

         Правен консултант на Международния бизнес каталог „Сокровища Болгарии“;

         Бизнес Ангел и член на Бизнес Съвет MINIBOSS Business School International;

         Допълнителни курсове и квалификации:

         • Завършен курс по Право на Европеския съюз;
         • Завършен курс по психотерапия на тема: ‘‘Три конкретни техники в психотерапията“;
         • Допълнителни обучения в сферата на семейното и психологическо консултиране;

         Притежавам дългогодишен опит в разрешаването на казуси, свързани с прекратяване на брака; с разрешаване на семейни и имуществени спорове; със спорове, свързани с облигационни и търговски правоотношения. Акцентирам върху извънсъдебното разрешаване на споровете, като осъществявам активно съдействие и представителство при сключването на извънсъдебни споразумения и съдебни спогодби. Работя, както с местни, така и чуждестранни физически и юридически лица, като ги представлявам пред техни контрагенти и/или пред местните институции. Основно съм се специализирала в консултациите по сделки с недвижими имоти, провеждането на преговори, изготвянето на договори, нотариални актове и всички видове документи, свързани с гражданските правоотношения.

         В работата си прилагам индивидуално и дискретно отношение към всеки клиент, като гарантирам конфиденциалност, професионализъм и обективна преценка към отделния казус.

         Защитавайки интересите на клиентите си, се съобразявам се с техните желания, преценявайки всички възможни последици, позовавайки се на закона, за да намеря най – доброто за тях решение.

         Вярвам, че няма нерешим спор, има само страни, които не са успели да стигнат до взаимноизгодните за тях решения. Решения, които аз им помагам да открият чрез емпатия, толерантност и безпристрастно отношение.

         Девиз: “Превърни работата си в свое хоби и цял живот няма да ти се налага да работиш!“


         Свържете се с мен:

         • Email: td.petrova@mediatori-bg.com
         • Телефон: 0895 431 531
         • Гр. Бургас, ул.“Цар Симеон I“ 69, ет .3 – Адвокатска кантора „Петрова & Минков“

         Или изпратете директно запитване: