Емилия Тонева

Емилия Тонева
Емилия Тонева

Емилия ТоневаЕмилия Тонева

Сертифициран медиатор, вписан под номер 20201015002 в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България.

Квалифициран медиатор по системата на IMI Qualified Mediator.

Допълнителна специализация по Бизнес медиация

Дипломирана в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Магистър по право с повече от 25 години практически опит в тази сфера.

Професионалният ми път включва осем години адвокатска практика към Софийския адвокатски съвет и натрупан опит в областта на семейното, вещното, търговското и гражданското право, както и в процесуалното представителство пред съд. Това беше последвано от работа в различни финансови институции, осъществяващи дейност в областта на здравното осигуряване и застраховането. Притежавам дългогодишен опит в ликвидирането на щети и изплащане на застрахователни обезщетения.
През последните няколко години се занимавам основно със защитата на личните данни на физическите лица, като обслужвам дружества от различни сфери на икономиката, с цел хармонизация на дейността им с изискванията на Общия регламент за защита на данните /GDPR/ и защита правата на субектите на данни.

Интересувам се от енергийна психология, сертифициран практик към Академията на Великобритания „EFT & Reimprinting Matrix“ по ТЕС, ниво 1 и 2. Определям се като широко скроен човек, приемам света в неговото многообразие, ценя досега до чужди култури и традиции.
Ползвам италиански език.

Силни качества: емпатия, отдаденост на това, което правя и желание да съм в полза на хората.

Моята мисия: Да подпомогна всеки един човек да осъзнае, разбере и приеме своя интерес, след което да открие най-добрия за него начин да го задоволи.


Свържете се с мен:

  • Email: etoneva@mediatori-bg.com
  • GSM, Viber, WhatsApp: +359 888 252 106
  • Skype: etoneva
  • гр. София, пк. 1336, жк. Люлин, бл. 301

Или изпратете директно запитване: