… и други спорове

В ежедневието се сблъскваме с какви ли не ситуации на конфликти от най-различно естество:

 • Съседите тропат или вдигат шум, точно когато искате да си почивате.
 • Съседите недоволстват от Вас.
 • Нещо пречи на добрите Ви отношения с роднини и приятели.
 • След медицинска или стоматологична манипулация имате съмнение, че е допусната лекарска грешка или небрежност.
 • Обвиняват Вас в допускане на лекарска грешка или небрежност.
 • Застраховател Ви е отказал изплащане на обезщетение или предлага сума, далеч от това, което смятате, че Ви дължи, а съдебните дела са дълги и напрягащи.
 • Спорите за интелектуална собственост.
 • Друго лице Ви е причинило телесна повреда и искате то да Ви компенсира или поне да получите подходящо извинение за случилото се.
 • Вие сте причинили щета другиму и търсите извънсъдебен начин да уредите конфликта с потърпевшия.
 • При обработване на Ваши лични данни са засегнати правата Ви по GDPR и имате нужда да се разберете с администратора на данните относно обезщетението Ви.
 • В спор сте с общината относно получаване на разрешение и не сте съгласни с тяхното решение по целесъобразност.

Вероятно сте опитали да разрешите конфликта, но сте останали неразбрани или толкова сте афектирани, че изобщо не знаете как да проведете разговора.

Чрез медиация имате възможност да проведете спокоен диалог с другата страна и да бъдете чути и разбрани. Ние, в качеството си на независими медиатори, ще Ви помогнем да обсъдите спорните въпроси, да изясните фактите и позициите си и да стигнете до взаимноприемливо решение – решение, поставено изцяло под Вашия контрол и съответстващо на Вашите нужди.