Йорданка Маринкова

Йорданка Маринкова
Йорданка Маринкова

Йорданка Димитрова Маринкова

Квалифициран медиатор към International Mediation Institute по системата IMI QualifiedMediator.

Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието.

Образование: Магистър по психология, специалност „Психологично консултиране“

Следдипломна специализация: „Организационна диагностика и консултиране“

Допълнителни курсове в областта: Психодиагностика на когнитивните процеси, Психодиагностика на личността, Психодиагностика посредством проективни методики, специален педагог.

Стаж и клиничен опит: Директор на образователна институция, Управител на психологическа лаборатория, Частна практика в областта на консултирането .

Качества: отговорност, коректност, лоялност, уважение, конфиденциалност и безпристрастност.

Целият ми 25 годишен професионален опит и придобитите през това време качества ми помагат да избера и предложа индивидуален подход към всяка една страна-участник при решаване на конфликт. Това дава възможност за бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати и постигане на споразумение.


Свържете се с мен:

  • Email: y.marinkova@mediatori-bg.com
  • Телефон: 0894 695 279
  • гр. Търговище, ул. Лилия 5, вх. А, ет.2 (адвокатски кантoри)

Или изпратете директно запитване: